Typische vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Typische vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Bedenk dat het bedrijf waar jij op gesprek komt nog nauwelijks iets van jou weet. Het kent meestel alleen jouw CV en brief en wil in een zo kort mogelijke tijd een zo goed mogelijke indruk van jou krijgen. Degene die jou interviewt zal naast een aantal klassieke standaardvragen ook een aantal lastige strikvragen stellen. Niet om je om de tuin te leiden, maar wel om te kijken hoe jij op bepaalde vragen reageert. Hier vind je een aantal veelvoorkomende vragen, zodat je je er een beetje op kunt voorbereiden.

Daarnaast geeft het sollicitatiegesprek jou nog een extra kans om je interesse in de functie te laten blijken. Door het stellen van de juiste, kritische vragen geef jij aan dat je je reeds in het bedrijf en functie verdiept hebt en dat je enthousiast bent. Je wilt er immers alles van weten!

Bereid je dus altijd voor de mogelijke vragen die je kunt verwachten of zelf kunt stellen.

Welke standaard vragen kun je verwachten bij een sollicitatiegesprek? Een rekruteerder zal niet snel naar al je personalia vragen, want als het goed is staat dat allemaal al in je CV. Wel kun je aantal klassieke vragen verwachten over je ambitie, je positieve en negatieve eigenschappen en je visie op werk. Hier vind je een aantal voorbeelden met tips voor geschikte antwoorden.

Waar zie je jezelf over vijf jaar?
Deze vraag is niet bedoeld om te checken of je bereid bent om vijf jaar bij dit bedrijf te werken, maar meer om je ambitie te achterhalen en te kijken of je wel over je loopbaan hebt nagedacht. Zorg dus dat je een duidelijk verhaal hebt met een doel voor over vijf jaar. Benadruk wel de belangrijke rol van dit bedrijf in die carrièreplanning. Geef aan dat je graag wilt groeien en als het kan binnen dit bedrijf. En zeg zeker niet dat dit bedrijf slechts een opstapje is, of alleen maar bedoeld is om werkervaring op te doen.

Waarom heb je juist voor deze functie gesolliciteerd?
Zorg dat je van tevoren goed op een rijtje hebt waarom je juiste deze functie ambieert. Probeer het eens op papier te zetten, pas dan kom je erachter of je het wel goed onder woorden kunt brengen. Zorg dat je minimaal drie argumenten bedenkt!

Waarom hebben we juist iemand als jou nodig?
Benadruk waarom je deze functie interessant vindt en waarom jij denkt dat jouw kwaliteiten daar prima bij passen. Wees niet te bescheiden, maar zuig geen kwaliteiten uit je duim – een goede rekruteerder vraagt altijd door. Bereid ook deze vraag altijd voor. Ten eerste om een zo goed mogelijk antwoord te geven, maar ten tweede om er voor jezelf ook achter te komen of deze job eigenlijk wel geschikt voor je is.

Wat zijn je positieve eigenschappen?
Verkoop jezelf, dik je positieve eigenschappen aan en geef duidelijke voorbeelden. Heb je wel eens een slagzinwedstrijd gewonnen en wil je benadrukken dat je creatief bent? Geef dan die prijsvraag als voorbeeld.

Wat vinden je vrienden een negatieve eigenschap van jou?
Zwakke kanten hoeven niet per definitie slecht te zijn. Het onderkennen van je zwakheden is ook een kwaliteit! Zolang je maar wel kunt aangeven dat je je er bewust van bent en dat het voor jou een uitdaging is deze zwakheden te verbeteren. Maar echte zwakheden (‘ik kom altijd te laat op mijn werk’) kun je beter helemaal niet noemen.

Heb je moeite om onder een baas te werken?
Bij de meeste functies werk je onder een baas en het is dus niet verstandig om hier negatief op te antwoorden. Zeg dat je er geen moeite mee hebt om orders aan te nemen, maar benadruk ook zeker dat je een zelfstandige werknemer bent die eigen initiatieven kan nemen.

Heb je bezwaren tegen onregelmatig werk?
Overwerken is niet leuk, maar je wilt ook niet overkomen als een strikte negen-tot-vijf-werknemer. Daarnaast is de moderne werkgever ook geïnteresseerd in breed ontwikkelde werknemers. Heb je interessante hobby’s en verplichtingen in de avonduren, benadruk dan dat je in principe geen problemen met onregelmatig werk hebt, maar dat die hobby’s ook belangrijk zijn.

Naast de klassieke vragen kan een rekruteerder specifiekere, lastigere vragen aan je voorleggen. Vragen die dieper ingaan op de persoon die je bent en vragen naar je flexibilitiet, aanpassingsvermogen, ambitie, besluitvaardigheid, creativiteit, durf en enthousiasme. Veel vragen vereisen voorbeelden uit de praktijk, meestal je huidige of vorige job. Enkele voorbeelden van vragen die je zou kunnen krijgen:

Flexibiliteit: Hoe goed pas je je in het algemeen aan veranderende omstandigheden aan - en waaruit blijkt dat?
Flexibiliteit is een van de belangrijke eigenschappen die een werknemer moet bezitten. Laat zien dat je niet star bent door een goed voorbeeld te geven dat je je makkelijk aanpast aan veranderde omstandigheden. Denk aan vorige functies waar je wellicht veel verschillende taken moest uitvoeren. Of aan een veranderde functie-inhoud. Of een fusie of sanering waarin je je moeiteloos hebt staande gehouden.

Ambitie: Wat denk je allemaal bij ons te bereiken?
Laat zien dat je nagedacht hebt over je loopbaanontwikkeling. Benadruk de belangrijke rol van dit bedrijf in die loopbaanplanning. Geef aan dat je graag wilt groeien en als het kan binnen dit bedrijf. En zeg zeker niet dat dit bedrijf slechts een opstapje is, of alleen maar bedoeld om werkervaring op te doen.

Besluitvaardigheid: Ben je iemand die meestal snel tot een besluit komt? Geef daar eens een voorbeeld van.
Op onzekere, aarzelende werknemers zit een bedrijf niet te wachten. Zeker niet als het een leidinggevende functie betreft. Maar als je niet heel besluitvaardig bent, kun je wel aangeven dat je ‘weloverwogen’ tot je besluiten komt. Een snel besluit nemen hoeft niet altijd tot een goed besluit te leiden. Laat zien dat je je bewust bent van beide kanten van deze ‘medaille’.

Creativiteit: Beschouw je jezelf als creatief?
Met creativiteit wordt echt niet alleen bedoeld dat je goed kan knutselen of originele reclameteksten kunt bedenken. Het gaat er ook om of je een creatieve geest hebt en of je binnen een bedrijf creatieve oplossingen kunt bedenken. Bedenk een voorbeeld waarin je in je vorige job een lastige case creatief hebt opgelost. Of als dit je eerste job is, zoek dan naar een voorbeeld tijdens je studie- of stageperiode. En ben je daarnaast ook nog muzikaal of taalkundig creatief en heb je daar al eens succes mee gehad (talentenwedstrijd gewonnen) aarzel dan niet om dat ook te noemen.

Durf: Wat is het grootste risico dat je ooit in je leven hebt genomen?
Laat zien dat je moed hebt en niet wegloopt voor vervelende klusjes. Maar op stoere verhalen over onverantwoorde risico’s zit het bedrijf zeker niet te wachten. Met versleten banden en 200 kilometer per uur over de weg rijden wordt zeker niet als positief gewaardeerd, al moet je er zeker durf voor hebben…

Enthousiasme: Je lijkt mij niet zo enthousiast voor deze functie...
Voorkom dat ze je enthousiasme wantrouwen, en dat ze jou deze vraag überhaupt stellen. Straal uit dat je de job graag wilt en zet van tevoren op een rijtje wat jou in de functie aanspreekt.

Laat ook blijken dat je een gemotiveerde werker bent door positief te praten over je vorige of huidige functie. Leg uit dat het voor jou belangrijk is dat je je kan ontwikkelen in een functie en bedenk een goed voorbeeld voor de functie die je ambieert. Koppel je kwaliteiten aan de inhoud van de functie.

Een sollicitatiegesprek is voor jou een goede kans om je interesse in het bedrijf te laten blijken. Door het stellen van de juiste, kritische vragen geef jij aan dat je je reeds in het bedrijf en functie verdiept hebt en dat je enthousiast bent. Je wilt er immers alles van weten! Verdiep je dus van tevoren goed in het bedrijf en in de functie. Bezoek de website van het bedrijf en lees de vacature nog eens goed door en bedenk een paar interessante vragen.

En nog belangrijker: luister goed tijdens het sollicitatiegesprek wat de rekruteerder zelf over het bedrijf en de functie vertelt zodat je daar goed op in kunt spelen. Want bedenk: goede vragen kun je vaak alleen stellen door eerst goed te luisteren!

Uiteraard ben je zelf ook benieuwd naar een aantal arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf. Hoe zit het met je salaris, met vakantiedagen en met eventuele extralegale voordelen? Wees daar echter bij een eerste gesprek terughoudend mee. Kom niet te inhalig over, want hiermee kun je de indruk wekken dat je de omstandigheden voor jezelf een stuk belangrijker vindt dan de uiteindelijke functie. Deze vragen kun je altijd stellen bij een tweede of derde gesprek. En meestal brengt het bedrijf ze op den duur vanzelf wel aan de orde. Het is wel beleefd om daarop te wachten.