Ontslagbrief

Ontslagbrief

Aan: Dhr. Jan Verstraeten - Managing Director
Datum: 28 september 2005
Onderwerp: Ontslag
Van: Ann Peeters 

Hierbij bevestig ik ons gesprek van 28 september 2005 waarin ik u heb meegedeeld dat ik de firma X wens te verlaten. Ik zeg hierbij de arbeidsovereenkomst op, met naleving van de afgesproken opzeggingstermijn van 2 maanden. Mijn contract zal hiermee aflopen op 30 november 2005.

Ik heb een nieuwe positie geaccepteerd als hoofdredacteur bij een grote uitgever in Antwerpen. Ik kijk er erg naar uit om mijn nieuwe positie te vervullen en de bijkomende uitdagingen die mij daarbij te verwachten staan aan te gaan.

Momenteel probeer ik alle lopende zaken af te ronden voordat mijn functie wordt overgedragen en ik zal ervoor zorgen dat de overgang voor iedereen optimaal zal verlopen.

Mijn ervaringen met Firma X zijn zeer waardevol. Ik waardeer het dan ook ten zeerste dat ik voor deze organisatie heb mogen werken. Ik wens u en de organisatie veel succes.

Met vriendelijke groet,

Ann Peeters28 september 2005,

Geachte Heer Verstraeten,

Hierbij wil ik u informeren dat ik mijn arbeidscontract bij de firma X wens te verbreken. Mijn opzegtermijn van 6 maanden start op 1 oktober en eindigt zoals overeengekomen op 30 november 2005.

Ik wil u graag bedanken voor de ervaring die ik in het bedrijf heb mogen opdoen, ik vond het aangenaam om voor firma X te mogen werken.

Vriendelijke groeten, 

Ann Peeters