Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?

Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?

Een goede sollicitatie gaat altijd uit van een CV én sollicitatiebrief. Het een kan niet zonder het ander en juist als beide documenten goed op elkaar afgestemd zijn, maak je de meeste kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

In een CV beschrijf je kort en bondig wie je bent en wat je levensloop tot nu toe is geweest (opleiding, werkervaring). Je sollicitatiebrief gebruik je vooral om de lezer duidelijk te maken waarom jij vindt dat juist jij voor deze specifieke functie geschikt bent.

Vaak wordt dit schrijven onterecht afgedaan als een begeleidend briefje bij een CV. Mis. Een goede sollicitatiebrief verbetert je kansen en geeft een persoonlijke wending aan je sollicitatie. Maar hou het kort en bondig. Een sollicitatiebrief mag nooit langer zijn dan één A4’tje!

Een goed geschreven brief laat zien dat je serieus bent en beschikt over kwaliteiten. Zo onderscheid je je van de andere gegadigden. Behalve de inhoud is de stijl belangrijk. Je brief moet vooral ook enthousiasme uitstralen.

Opbouw van de brief
Een goede sollicitatiebrief bestaat uit vier onderdelen, beschreven in 3 tot 5 alinea’s. Achtereenvolgens gaat het hier om de volgende punten:

 • Opening
 • Motivatie
 • Jezelf verkopen
 • Afsluiter

Tips:

 • Leg uit naar welke functie je solliciteert.
 • Vertel waar je de vacature bent tegengekomen. 
 • Verwijs naar een eventueel telefoongesprek dat je hebt gehad met de recruiter.

Voorbeelden: 

 • ‘Mijn ambitie ligt al jaren op het gebied van marktonderzoek.’
 • ‘Dit is precies wat ik zoek: een uitdagende job in het onderwijs.'
 • ‘Met deze brief laat ik mijn interesse blijken voor uw vacature in de Standaard van 15 juli jongstleden’

Tips:

 • Omschrijf waarom je naar deze functie solliciteert.
 • Leg uit waarom je bij dit bedrijf wilt werken.

Voorbeelden: 

 • ‘Al jaren wil ik mij inzetten voor de belangenbehartiging van vrouwen. Aangezien uw organisatie zich hiermee bezighoudt, zie ik uitgelezen kansen werk en idealen te combineren.’ 
 • ‘Deze job in het onderwijs trekt mij aan, omdat ik het als een uitdaging zie een onderwijspakket samen te stellen dat studenten motiveert en interesseert. Uit eigen ervaring weet ik dat dat niet altijd makkelijk is, maar als het lukt, geeft het voldoening.’
 • ‘Een functie van redacteur bij uw bedrijf zie ik als een volgende stap in mijn carrière. De aandacht die uw organisatie geeft aan opleiding, beoordeling en loopbaanplanning zijn voor mij voorwaarden om te groeien in dit vak.’

Tips:

 • Beargumenteer waarom jij dé geschikte kandidaat bent voor de functie.
 • Verwijs naar je opleidingen, je werkervaring of marktkennis. Maar noem alleen wat specifiek voor die functie geschikt is. Noem niet je hele levensloop - daar is immers je CV voor! 
 • Ga in op je persoonlijke vaardigheden en eigenschappen.

Voorbeelden:

 • ‘Ik ben ervan overtuigd de juiste kandidaat voor uw vacature te zijn. Na mijn studie Commerciële Economie heb ik drie jaar gewerkt als account manager en heb ik ervaring opgedaan met relatiebeheer, acquisitie en verkoop. Bovendien heb ik mijn mondelinge en communicatieve vaardigheden ontwikkeld.’
 • ‘Ik ben gespecialiseerd in dynamische en snel groeiende bedrijven waarin grote veranderingen plaatsvonden. Mijn kracht ligt in het begeleiden van verhuizingen, integreren van systemen en begeleiden van gebruikers. Bovendien ben ik creatief, ondernemend en een teamworker.’
 • ‘Als recruitment officer heb ik ruim zes jaar ervaring met strategisch beleid en heb ik een hands-on mentaliteit ontwikkeld. Ik heb mij beziggehouden met arbeidsmarktproblemen. Hierdoor is mijn oplossend vermogen gegroeid en inzicht in het vakgebied vergroot.’

Tips:

 • Dit is het begin voor verder contact.
 • Eindig je brief niet dat je hoopt dat de recruiter reageert. Dat is bedelen. Hopen drukt twijfel uit, sluit je brief krachtig af.
 • Schrijf dat je vertrouwen hebt dat je kwaliteiten aansluiten bij de eisen.
 • Merk op dat je graag een mondelinge toelichting wilt geven op je brief en CV.
 • Geef eventueel verdere acties aan. Bijvoorbeeld dat je zelf telefonisch contact opneemt.

Voorbeelden: 

 • ‘Ik vertrouw erop dat deze brief en mijn CV u voldoende aanleiding geven om mij uit te nodigen voor een gesprek.’
 • ‘Graag licht ik mijn brief en CV in een persoonlijk gesprek aan u toe.’

Naast een goede opbouw is het raadzaam met de volgende punten rekening te houden als je je brief gaat schrijven. Wat vertel je allemaal en waar moet je op letten?

 • Wat verwacht je van je toekomstige werkgever? Welke kwaliteiten, kennis of ervaringen zijn een voordeel voor de baan die jij voor ogen hebt? Probeer je in te leven in de recruiter van het bedrijf. Dat vereist kennis van functie, onderneming, cultuur en filosofie. Bestudeer de website van het bedrijf, jaarverslagen en folders.

  Belangrijk is dat je je brief schrijft met de eisen van je toekomstig werkgever in gedachten. Denk aan aantal jaren ervaring, specifieke kennis, persoonlijke vaardigheden en vaktechnisch inzicht. Benadruk niet wat de werkgever voor jou kan betekenen, maar wat jij kunt betekenen voor de organisatie.
 • Geef een zo volledig mogelijk beeld van jezelf. Vertel de recruiter waarom ze jou moeten nemen. Waar ligt je motivatie, welke uitdaging zie je en hoe verwacht je te functioneren? Het belangrijkste: wat is jouw unieke bijdrage aan het bedrijf? Waarom ben jij geknipt voor die functie? Bedenk welke vijf kwaliteiten jij een bepaalde functie of werkgever te bieden hebt. 
 • Ken jezelf. Breng je beste vaardigheden naar voren. Wees daarbij positief en laat geen twijfels blijken. Ben je ergens goed in, waarmee je je van anderen onderscheidt? Schrijf dat glashard op, maar schets geen vals beeld van jezelf. Noem voorbeelden. 
 • Waarom deze organisatie? Wat weet je van het bedrijf; producten, diensten, filosofie, werksfeer, doel etc.? Vergelijk dit met je eigen achtergrond, waarden en doelen. Bepaal of jij daarbij past en benoem de kenmerken van de organisatie zijn die jou zo aanspreken.
 • Reageren op een advertentie. Let op expliciete en impliciete functie-eisen. Expliciete eisen staan letterlijk in de advertentie en zijn bijvoorbeeld: ervaring, enthousiasme, opleiding etc. Maar let ook op impliciete funtie-eisen tussen de regels door. Als in een advertentie staat ‘Wij zijn een groeiende organisatie met een uitgebreid klantennetwerk’ dan weet je dat ze een ambitieuze en klantvriendelijke kandidaat zoeken met netwerkcapaciteiten.

Algemeen 

 • Deel je brief in alinea’s in van drie of vier zinnen. 
 • Schrijf in de ik-vorm en spreek de lezer (de recruiter) rechtstreeks met u aan. Dat maakt je brief persoonlijk. Vermijd het begrip ’men’. 
 • Val met de deur in huis en begin nooit met een open deur of cliché (‘Vliegveld Schiphol is van cruciaal belang voor de Nederlandse economie’). 
 • Vermijd stijl- en spellingsfouten; dé bron van irritatie van recruiters. Tip: lees je tekst woord voor woord van achteren naar voren - dé manier om tikfouten te achterhalen. Laat ook anderen je brief lezen. 
 • Een advertentie vertegenwoordigt de persoonlijkheid van het bedrijf. Door je brief in dezelfde stijl te schrijven, laat je zien dat je past binnen die organisatie. Schrijf vlot op een persoonlijke advertentie. Is de vacatureomschrijving zakelijk, hou het dan formeel.

Zinnen

 • Vermijd zinsconstructies met veel werkwoorden (‘ik zou hebben gedaan’).
 • Gebruik zo min mogelijk de lijdende vorm (‘dit wordt door mij als zeer interessant gezien’) 
 • Zinnen zijn hooguit twee regels lang en hebben hoogstens één bijzin. Wissel zo veel mogelijk lange en korte zinnen af. Van lange zinnen kun je heel eenvoudig twee minder lange zinnen maken.
 • Laat voegwoorden als: nog, dus, ook, eens, toch, nu, al, zelfs, natuurlijk, namelijk, weer etc. achterwege. Net als bijvoeglijke naamwoorden maken ze een tekst ’wollig’ en minder puntig.

Tot slot 

 • Heb je alles over jezelf verteld, wat je kwijt wilt?
 • Behandel je alle punten die in de advertentie worden genoemd? 
 • Heeft je brief een logische volgorde?
 • Verzin dan een goede ‘uitsmijter’ - de laatste zin van je brief moet spetterend zijn.

Hier geven we je nog eens tien bruikbare tips voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief. Lees dit goed door voordat je aan je brief begint en gebruik de lijst ook als checklist als je eenmaal je brief hebt geschreven.

 • Een verzorgde lay-out is cruciaal; klungelige brieven belanden direct tussen het oud papier. Wist je dat recruiters zich meer aan spel- en tikfouten ergeren dan aan jobhoppen en gaten in je CV?
 • Vermijd standaardzinnen als ‘Naar aanleiding van…’ of ‘Onder verwijzing naar…’ Schrijf een persoonlijke, prikkelende en originele openingszin. Des te groter is de kans dat je opvalt. 
 • Vermijd dat je jezelf in je sollicitatiebrief te overdreven en te uitvoerig verkoopt. Maak van je brief geen ego-reclamefolder – dat roept weerstand op. Hoe geschikt je ook bent, een uitnodiging kun je waarschijnlijk vergeten. 
 • Richt je brief aan de juiste persoon, dat getuigt van nauwkeurigheid en zo weet je zeker dat iemand je brief onder ogen krijgt.
 • Het belangrijkste is dat de brief zelfvertrouwen uitstraalt. Net als in de verkoop, heeft het geloof in het eigen product aantrekkingskracht op de ’tegenpartij’. 
 • Heb je niet de juiste opleiding of werkervaring, richt je dan op de vaardigheden die je wel bezit. Geef aan dat je bereid bent verder te leren. 
 • Houd je brief simpel en laat moeilijke woorden achterwege. Dat maakt geen indruk en je brief wordt er niet leesbaarder op. 
 • Houd je brief ook kort. Specifieke informatie kun je kwijt in je CV. Ga dus niet je hele loopbaan in je brief vermelden. 
 • Spreek in je brief niet over geld, dit is niet gepast.
 • Maak een kopie van de advertentie, je sollicitatiebrief en CV. Je vindt dan altijd terug wat je hebt geschreven.