Eerste hulp bij ontslag op staande voet

Eerste hulp bij ontslag op staande voet

Wanneer je werkgever je op staande voet ontslaat, houdt dat in dat hij per direct het dienstverband beëindigt. Dit kan hij echter niet zomaar doen, hij moet hier wel een dringende reden voor hebben. Een voorbeeld van een dringende reden is fraude, maar ook het gebruik van geweld, diefstal of werkweigering zijn geldige redenen om iemand op staande voet te ontslaan. Overigens heeft je baas natuurlijk geen dringende reden nodig als je tijdelijke contract afloopt en hij op tijd opzegt, of als je nog in je proeftijd zit.

Als je werkgever je op staande voet ontslaat, moet hij je duidelijk maken wat de reden is van je ontslag. Een uitspraak als “ik denk dat jij best weet waarom je bent ontslagen” is niet voldoende. Ook moet je werkgever het ontslag direct kenbaar maken. Wanneer jij bijvoorbeeld werk weigert en pas na een maand wordt ontslagen, geeft dit al aan dat er geen sprake is van een dringende reden, anders had hij je wel direct ontslagen.

Het is belangrijk dat je te kennen geeft het niet eens te zijn met het ontslag. Wanneer je dit niet doet, kan dit later bij een eventuele rechtsgang worden opgevat als een gebaar van jouw kant dat je akkoord ging met het ontslag. Ook kan je op een eventuele uitkering worden gekort als je niet tegen de beslissing van je werkgever ingaat.

Mocht het je overkomen dat je baas je op staande voet ontslaat, houd dan de volgende punten in gedachten:

Blijf kalm
Het allerbelangrijkste is dat je kalm blijft. Natuurlijk kan het een emotioneel moment zijn wanneer je baas je ontslaat. Als je kwaad wordt kun je echter minder helder nadenken en dingen doen waar je later spijt van krijgt. Wanneer het je baas is die uit zijn slof schiet vertel je hem kalm dat je niet gediend bent van zijn toon en dat je uitsluitend nog schriftelijk met hem wilt communiceren.

Teken niets
Zorg ervoor dat je niets tekent. Het zou kunnen dat je baas niet zo sterk staat in zijn positie om je op staande voet te ontslaan en je probeert je een verklaring te laten tekenen waarin staat dat je het ontslag aanvaardt. Heb je toch iets getekend waar je spijt van hebt? Stuur je baas dan zo snel mogelijk een aangetekende brief of fax (of allebei) waarin je aangeeft dat je het niet eens bent met datgene wat je hebt getekend en dat je je handtekening intrekt.

Denk na voor je geld aanneemt
Misschien zal je baas je een geldbedrag aanbieden om je contract af te kopen. Ga hier niet te snel mee akkoord. Houd rekening met het soort contract dat je hebt en bepaal of hij je wel genoeg biedt. Een tijdelijk contract bijvoorbeeld kan zonder dringende reden niet tussentijds worden opgezegd en moet in dat geval dus helemaal worden uitbetaald, of je baas je er nou voor laat werken of niet. Zeg dat je er thuis over wilt nadenken en vraag of je de aanbieding op papier mee kunt krijgen.

Protesteer per aangetekende brief
Schrijf je werkgever een brief waarin je aangeeft het niet eens te zijn met zijn beslissing je op staande voet te ontslaan. Doe dit snel, hoe langer je wacht, hoe kleiner je kans op succes. Waneer jij van mening bent dat er geen dringende reden was om je te ontslaan, vermeld je dit in je brief. Zet er dan bij dat je je beroept op de nietigheid van het ontslag. Met andere woorden: maak duidelijk dat je eigenlijk nooit ontslagen bent en dat je dienstverband dus gewoon doorloopt, inclusief de plicht van je werkgever om je salaris uit te betalen. Geef aan dat het feit dat je dan geld ontvangt niet betekent dat je akkoord gaat met je ontslag. Zeg dat je bereid bent om weer te komen werken. Verstuur de brief aangetekend met ontvangstbevestiging.

Stuur ook een kopie per normale post, of beter nog per fax (bewaar ook hier de ontvangstbevestiging). Mocht je werkgever de aangetekende brief dan niet accepteren, is de kans groot dat hij je brief dan alsnog onder ogen krijgt. Bij een eventuele rechtszaak kun je op deze manier ook laten zien dat je er alles aan hebt gedaan om de brief bij je baas bezorgd te laten krijgen.

Bewaar alle correspondentie
Je werkgever houdt een dossier over je bij. Doe hetzelfde! Communiceer bij voorkeur alleen schriftelijk, of nog beter: alleen per aangetekende post of fax. Bewaar alle inkomende, maar ook uitgaande post. Sla ontvangen e-mails op en bewaar faxen. Raak ook de ontvangstbevestigingen niet kwijt. Al deze papieren zijn bewijsstukken die je later nog kunnen helpen.

Neem contact op met de RVA
Informeer hen over je situatie. Zij kunnen je advies geven over hoe je in aanmerking kunt komen voor een uitkering als je niet gelijk een nieuwe job kunt vinden.

Zoek rechtshulp
Voor rechtshulp kun je op verschillende adressen terecht. Je kunt een advocaat in de arm nemen. Als je daar geen geld voor hebt kun je ook advies inwinnen bij een rechtswinkel. Meestal geven zij de eerste keer gratis advies.