Overtuigen met je sollicitatiebrief. Hoe doe je dat?

Elke sollicitant heeft het al ervaren, jezelf verkopen is moeilijk, en zeker op papier. Je ziet een vacature staan waarvan je wéét: “Dit is nu eens exact wat ik zoek, in zo’n job zou ik echt floreren!” Jij weet het, maar hoe overtuig je de HR-manager ervan dat jij dé perfecte kandidaat bent? Ik doe het alvast als volgt. O ja, even tussendoor, wie ben ik? Voordat ik zelfstandig copywriter werd heb ik 13 verschillende jobs gehad én ontiegelijk veel gesolliciteerd. Telkens opnieuw hoorde ik welk een fantastisch brief ik had geschreven. Nu stel ik mijn schrijftalent ten dienste van mensen die zich niet zo goed schriftelijk weten uit te drukken. Mijn sollicitatietips vind je op mijn website C’bon. Hieronder lees je de essentie.

Mijn sollicitatiebrieven hebben altijd dezelfde structuur

Geen enkele van mijn brieven is langer dan een A4, en dat moet ook, want HR-managers krijgen soms honderden brieven binnen. Door de structuur die ik gebruik lukt dat ook iedere keer opnieuw. Mijn indeling – telkens vier alinea’s – ziet eruit als volgt:

  1. Motivatie: in deze alinea vertel je in zo positief mogelijke woorden waarom je de job wilt. Deze inleiding moet overstromen van enthousiasme, je goesting voor de job moet overduidelijk zijn. Hulpmiddel: stel jezelf de vraag waarom je deze job wilt, en noteer alles wat je te binnen schiet in je eigen woorden. Schrijf dat dan uit in een mooi alineaatje.
     
  2. Ervaring: in deze tweede alinea verwijs je naar de professionele details in je cv in de bijlage. Zorg ervoor dat je cv perfect is, professioneel, gestructureerd en overzichtelijk. Hier vind je alvast 7 tips voor een goed cv. Belangrijk: zet bovenaan in je cv altijd je eigen elevator pitch in een drietal zinnen. “Ik wil dit, daarom en dit heb ik al bewezen.” Alweer om de HR-manager tijd en ergernis te besparen. Som nooit je cv op in je sollicitatiebrief. Je beschrijft enkel die professionele details die een meerwaarde zijn voor de job waarvoor je solliciteert.
     
  3. Persoonlijkheid: voor mij is dit de meest belangrijke alinea, want iedereen beschikt tegenwoordig over het gevraagde diploma. Wees niet bang om je persoonlijkheid in de verf te zetten. Veel werkgevers geven de voorkeur aan een sollicitant met persoonlijkheid boven een grijze muis. Beschrijf minstens vijf positieve karaktertrekken, probeer daarin eerlijk te zijn, en maak er vervolgens een samenhangende alinea van. Kan je die karaktertrekken staven met ervaringen uit het verleden? Dan moet je dat zeker doen.
     
  4. Call to action: in deze afsluitende alinea stuur je in heel duidelijke woorden aan op een afspraak. Zoiets als: Mijn voorstel? Nodig me uit voor een gesprek, dan hoort u meteen hoe goed ik me ook in het Frans uitdruk. In deze alinea beklemtoon je nog één hoofdeigenschap die in de vacature wordt gevraagd. Beschouw het als een laatste overtuigingsmiddel.

Wat zeg je? “Ik kan niet schrijven” of “Ik kan me niet verkopen”?

Nonsens, iedereen kan schrijven. Ik heb het hierboven al aangehaald. Schrijf gewoon neer wat je denkt. Ook deze tekst is zo tot stand gekomen. Ga zitten en typ uit wat er je door het hoofd schiet. Later bekijk je de tekst grondig, je stuurt taalkundig bij en maakt er aangenaam lezende zinnen in korte alinea’s van. Volg de hierboven beschreven structuur, je zal merken dat het helpt. Moeilijke woorden zijn niet nodig. Literaire zinswendingen ook niet. Is wat je geschreven hebt duidelijk, leesbaar en foutloos, dan zit je goed.

Kan je het niet zelf? Dan wil ik je altijd helpen bij het schrijven van een overtuigende sollicitatiebrief. Stuur gerust een mailtje.

Christine Bonheure, zelfstandig copywriter @ C’bon, gespecialiseerd in sollicitatiebrieven.