Liever droomjob dan hoog inkomen

Liever droomjob dan hoog inkomen

Geld staat niet centraal in de perceptie over een droomjob. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van de online rekruteerder Staffbay.com.

De onderzoekers stellen dat de werknemers het salaris geen grote motivator vinden voor een droomjob. Bijna acht op tien werknemers geeft aan liever een droomjob te hebben met een jaarsalaris van 20.000 pond dan 100.000 pond per jaar betaald te worden voor een betrekking die ze verafschuwen.

"Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de Britse werknemers bereid is om salaris in te leveren om zijn droomjob te kunnen realiseren," merkt het webmagazine Onrec op. "Dat toont aan dat de tevredenheid over de tewerkstelling hoger wordt ingeschat dan financiële beloningen."

Mannen zijn sneller bereid om een job te aanvaarden die ze haten dan vrouwen. Het blijkt immers dat 30 procent van de mannen bereid is om voor een salaris van 100.000 pond een job uit te oefenen die ze verafschuwen. Bij vrouwen geldt dat slechts voor 13 procent.

"Het is geruststellend dat werknemers ondanks het huidige economische klimaat de tevredenheid over een job verkiezen boven financiële beloningen," voert Tony Wilmot, oprichter van Staffbay.com, aan. "Werknemers die zich gelukkig voelen in hun job presteren immers beter en zijn meer gemotiveerd dan collega's die zich ongelukkig voelen."

Het is volgens Wilmot echter geen verrassing dat mannen sneller bereid zijn om voor geld een job uit te voeren die ze verafschuwen. Mannen zijn immers nog altijd de traditionele broodwinners en staan dus onder grotere financiële druk.

(Bron: Onrec.com)