Hoeveel is een aantrekkelijk uiterlijk waard?

Hoeveel is een aantrekkelijk uiterlijk waard?

Een aantrekkelijk uiterlijk kan het inkomen van een werknemer over een hele carrière gemiddeld een financieel surplus van 250.000 dollar (175.000 euro) opleveren tegenover de minst attractieve personen.
Dat schrijft Daniel Hamermesh, econoom aan de University of Texas, in zijn nieuwe boek 'Beauty Pays'.
Aantrekkelijke mensen worden ook minder snel ontslagen, krijgen gemakkelijker een promotie en kunnen bij de bank zelfs vlotter een lening verkrijgen.

Een aantrekkelijk uiterlijk draagt volgens Hamermesh bij tot een groter persoonlijk inkomen en grotere bedrijfswinsten.

"In economische termen is aantrekkelijkheid een schaars goed," merkt de Amerikaanse econoom op. "Aantrekkelijkheid trekt de aandacht. De meeste mensen zien er graag beter uit, zodat ze meer gelden zouden kunnen verdienen. Bedrijven realiseren dat het aanwerven van aantrekkelijke mensen op verschillende vlakken voordelen oplevert. Op elke markt - van arbeid tot huwelijk - speelt het uiterlijk een belangrijke rol."

Uit het onderzoek blijkt dat aantrekkelijke mensen gemiddeld 5 procent meer verdienen dan collega's met een gewoon uiterlijk en 10 procent tot 12 procent meer dan de minst aantrekkelijke arbeidskrachten.

Aantrekkelijkheid speelt op de arbeidsmarkt volgens Hamermesh een grotere rol voor mannen dan voor vrouwen, maar hij geeft wel toe dat dit resultaat gedeeltelijk te wijten is aan het feit dat vrouwen nog altijd meer en sneller uit de arbeidsmarkt te stappen. Aantrekkelijke vrouwen huwen meestal met mannen uit een hoge inkomenscategorie.

"Al deze elementen dragen ertoe bij dat aantrekkelijke mensen zich gelukkiger voelen dan anderen," benadrukt Hamermesh nog. "Er is weliswaar geen enkele rationele reden om mensen te beoordelen op hun uiterlijk, maar het is wel een economische realiteit die niet kan worden genegeerd. In veel gevallen reageren bedrijven eenvoudig op de marktvraag, waarbij consumenten graag werken met aantrekkelijker mensen. Dat wil echter niet zeggen dat minder aantrekkelijke mensen geen succes kunnen realiseren, want zij kunnen op andere waarden beroep doen, zoals intelligentie of persoonlijkheid."

(Bron: Express.be)

Lees ook: Hieltje en wat make-up bezorgen zakenvrouw beste imago