Type functie

Fulltime

Geplaatst op

30+ dagen geleden

Beschrijving

Afbeeldingsresultaat voor gemeente bredene logo

De Gemeente Bredene is op zoek naar een gemotiveerde Coördinator Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Bredene: een plaats en gemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Bredene is een badplaats aan de Belgische Kust, en telt ruim 18.000 inwoners, die Bredenaars worden genoemd. Het centrum van Bredene bevindt zich bijna twee kilometer van de kustlijn. Tegen de zee bevindt zich een toeristische kern, Bredene-Duinen.

Functie
 • Het efficiënt leiden en coördineren van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw voor de gemeentelijke technische dienst.
 • Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het tijdig en correct afhandelen en adviseren van de diverse omgevingsaanvragen en het verstrekken van de nodige informatie aan de burger.
 • Coördineren en leiden van het team met het oog op een kwaliteitsvolle, innovatieve, kostenefficiënte en klantgerichte dienstverlening.
 • Initiëren en coördineren van projecten en -activiteiten en opvolgen van vernieuwingen op vlak van reglementering of beleids-ontwikkeling
 • Uitvoeren van algemene en overkoepelende leidinggevende taken teneinde een optimale werking van de dienst te waarborgen
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn
 • Initiëren, ontwikkelen en stimuleren van samenwerkings-verbanden en instaan voor de vertegenwoordiging van de afdeling of sector met het oog op een optimale klantgerichte externe communicatie
 • Tijdig en correct administratief en procedureel afhandelen en adviseren van de omgevingsaanvragen
Profiel
 • Minstens in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of hiermee gelijkgesteld), richting architectuur, planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw of bouwkunde
 • Het bewijs kunnen leveren van ten minste twee jaren relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening
 • Slagen in een selectieprocedure (schriftelijk en mondeling gedeelte)
 • Basiskennis van decreet lokaal bestuur, grondwet en administratief recht
 • Grondige kennis inzake wetgeving en evoluties op vlak van de Ruimtelijke ordening en de Stedenbouw
 • Grondige kennis omtrent diverse planningstechnieken
 • Talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans
 • Informatica: MS Office en kennis van bouwkundigetekenprogramma's
 • Integer en loyaal zijn, Resultaat- en klantgericht werken, probleemoplossende capaciteiten.
Aanbod
 • Salarisschaal niveau A1a - A3a + eventueel meegerekende anciënniteit
 • vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques (maximum netto-waarde per maand: ± 100 EUR)
 • hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding woon-werkverkeer
 • tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %)
Solliciteren

Stuur ons je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma en een bewijs van je relevante ervaring.
Je sollicitatiedossier dient volledig te zijn ten laatste op 21 maart 2021.
 • Solliciteer online via de solliciteerknop
 • Per post naar gemeente Bredene, t.a.v. personeelsdienst, Centrumplein 1 te 8450 Bredene.
Meer info?
 • Voor nog meer informatieof verduidelijkingen kan je terecht bij de personeelsdienst - tel. 059/33.91.91 - personeelsdienst@bredene.be - Gemeentehuis, Centrumplein 1, 8450 Bredene.